Menighedsrådsvalg 2016

I år er det valgår og de nye menighedsråd begynder deres virke 1. søndag i advent, d. 27. november.

Der vil være orienterings- og opstillingsmøde i hele pastoratet tirsdag d. 13. september. 

•  Kl. 19.00 for Lødderup-Elsø i konfirmandstuen,Indmarken 4, Lødderup.

•  Kl. 20.00 for Ljørslev og Ørding i Aktivitetshuset, Ørding.

Præsten er født medlem af rådet og deltager i begge møder.

Menighedsrådene sidder normalt 4 år ad gangen.

Enhver der har lyst og interesse for indflydelse på det kirkelige liv i pastoratet er velkommen til at møde op.

Det er ikke en lukket klub og måske er det netop dig, der kan gøre en forskel.

Der kan læses mere om valget på kirkernes hjemmeside www.lelø.dk, når tiden nærmer sig.