Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding kirker, Morsø provsti er ledig pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. 

Stillingen er 4 timer pr. uge. 

Vi søger en kirkesanger, der kan synge ved fromesser og højmesser i sognenes kirker på søn- og helligdage. Der er i forvejen en kirkesanger ansat ved kirkerne, der varetager kirkesangerfunktionen ved begravelser, bisættelser, vielser og andre særlige tjenester. 

Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding har fælles sognepræst, og der er normalt kun gudstjeneste i én af sognenes kirker hver søn- og helligdag. 

De fire sogne har samlet 1.430 indbyggere, og der er i alt 7 ansatte ved sognenes kirker. Sognene er kendetegnet ved et aktivt kirkeliv med et højt antal deltagende ved gudstjenester og andre aktiviteter i sognene. 

Vi forventer, at du

  • har en god sangstemme
  • kender og er fortrolig med salmerne i Den Danske Salmebog
  • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • har forståelse for kirkens liv og virke 

Lødderup-Elsø sognes menighedsråd har indgået samarbejsaftale med Ørding sogns menighedsråd og Ljørslev sogns menighedsråd om fælles kirkesanger. Ansættelse sker  ved Lødderup-Elsø sognes menighedsråd v/ Margit Nielsen, Øksendaj 4, 7900 Nykøbing M. 

Ansættelse sker på individuelle vilkår, idet stillingen ikke er omfattet af overenskomst.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Steen Sunesen på tlf. 30 31 97 62 eller via mail: ssu@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for Lødderup-Elsø sognes menighedsråd Margit Nielsen via mail: 8693fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. marts 2019 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtale og prøvesang forventes i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.