« Tilbage

Fortællinger fra befrielsesdagene i maj 1945

Fortæller Knud Jacobsen, Staby, fortæller sin historie »Tyskertøsen«, en virkelig hændelse, som fandt sted i Nykøbings gader. Knud Jacobsen vil også fortælle om, hvordan det var at vokse op i en familie, hvor faderen var en del af frihedskampen.Lokale folk vil også denne aften fortælle om deres erindringer fra dagene omkring krigens afslutning.

Knud Jacobsen er barnefødt i Nykøbing, hvor hans far var tandlæge. I sit voksne liv har Knud Jacobesen været læge, alment praktiserende i Vestjylland, også på Færøerne og hos Tvind. SF politiker med en plads i det daværende Ringkøbing Amtsråd er også en del af hans liv. En stor fortæller er Knud Jacobsen, ikke til at komme udenom, når han med sin dybe stemme og sin rolige femtoning kommer frem med det, han har på hjerte. Er tiden til det, vil Knud Jacobsen slutte aftenen med en af de bibelhistorier, han er så kendt for at fortælle på sin egen livagtige måde. Entre og kaffe: 50 kr.  Alle er velkomne.

Arr. Ljørslev og Ørding Menighedsråd, Beboerforeningen og Aktivitetshuset