Konfirmationsforberedelse

LØDDERUP KIRKE OG KONFIRMANDSTUE - INDMARKEN 4

Vi begynder næste sæson tirsdag d. 12. oktober fra kl. 8 til ca. kl. 14

Ellers T I R S D A G E  K L. 8 - 9.30 fra 26. oktober til 15. marts 2022