Foråret så sagte kommer

Overskriften er lånt fra Kaj Munk, digterpræsten fra Vedersø. Han blev henrettet for 80 år siden under Anden Verdenskrig, myrdet. Han blev henslængt som et stykke affald ved Hørbylunde Bakker på vejen mellem Herning og Silkeborg. Magtens mænd og dens lakajer kunne ikke i længden tåle hans stemme. Når tiden er inde til ensretning, så må man jo ikke pege i en anden retning. På den anden side er det Sandheden, der gør fri. Det kan korrumperet og opstyltet magt aldrig, hvor pænt den end er pakket ind. Vi kender det fra barnet, der sagde: »Han har jo slet ikke noget tøj på«. Eventyr var det. Kejserens nye klæder.

På en lange tur op gennem hele Norge og hjem over Finland og Sverige, Sjælland og Fyn i sommer kom vi forbi mange skønne udsigter. Voldsom stor natur i forhold til vores på det jævne, der har sin helt egen charme. Vi sætter det højt. Hvad kan måle sig med det danske forårslandskab? Det danske sommerland?  

Undervejs i nærheden af Tromsø kom vi forbi et sted, der ikke kun havde udsigt, men også indsigt. Det var dér, hvor Børre Knudsen (1937-2014) havde haft sit præstekald. Han blev lige så landskendt i Norge som Kaj Munk hos os. Enten måtte man tage ham til hjerte eller holde ham på en arms afstand. Han havde en hjertesag: Livets hellighed. Hvor andre sætter flaget på hel, fordi de fejrer deres fødselsdag, så fejrede han sin undfangelsesdag - ni måneder før. For livet var helligt. Livet var en Guds gave. 

Livet var så helligt og så meget en Guds gave, at han ikke kunne forlige sig med tanken om fosterfordrivelse, provokeret abort. Her måtte han sige fra. Han gjorde det. For hvornår er et menneske et menneske?

Det gav genlyd og overskrifter og landsdækkende medieomtale i Norge - også herhjemme. På en måde var det vel som Asger Jorn engang sagde: Hvis man ikke skal gå til yderligheder, hvorfor skal man så i det hele taget begynde at gå? Det førte til retssag mod Børre Knudsen. Det førte til fængsel. Men det knækkede ham ikke. På en måde kan man vel sige, at Børre Knudsen fremstod som en karsk gammeltestamentlig profet med nytestamentlig Johannes Døberskikkelse. For det var livets hellighed, han ville understrege. Livet som Guds gave. Indiskutabelt udgangspunkt. Sandhed. 

Var han for radikal? Var Kaj Munk for radikal? Må man ikke sige fra, når besættelsesmagter og tidsånd løber af sporet. Jeg har ladet mig fortælle, at før kristendommen kom til Norden, satte man de uønskede små ud til de vilde dyr. Passer det? Da kristendommen kom til Norden, ophørte man med at sætte de uønskede små ud? Passer det? 

Efter gammel tradition er Mariæ Bebudelsesdag ni måneder før Juledag, den 25. marts. Tænk, hvis Jesus var blevet en abort, fordi Maria havde været for ung; så ville meget have set helt anderledes ud. Jeg tør slet ikke tænke den tanke. Men nu blev han født. Gud ske tak og lov. Og du blev født. Gud ske tak og lov.

Foråret så sagte kommer. Somme tider tidligt forår. Somme tider sent forår. Men det kommer. 

Glædelig Påske. Nu véd I, hvorfor flaget er på hel i præstegården mandag den 25. marts.

Steen Sunesen