Elsø Kirke

En kvaderstenskirke fra slutningen af 1100-tallet. Det oprindelige tårn styrtede sammen i 1704, hvorefter kirken var kullet frem til 1956, hvor et nyt tårn blev opført. Klokken, der var fra ca. 1420, blev omstøbt i 1905.

Våbenhuset er fra 1700-tallet. Orglet er fra 1972.
Prædikestolen er fra omkring 1600. Døbefonten er af Morsing-typen – rund med en firkantet sokkel.
Alterbordet er af granit. Alterdugens kant er kniplet af Katrine Knudsen, Elsø, i 1986.
Altertavlen er fra ca. 1600 med et billede af Jesu korsfæstelse fra 1906 af Erik Bayer. Altertæppet er skabt af kunstneren Esther Bové Reintoft, Århus, i 1996.
Alterkalken er omarbejdet i 1685, og alterstager er fra samme tidsrum, mens disken er fra slutningen af 1800-tallet.
Mandskabsrummet er fra 1996.

  Se billeder af Elsø Kirke her