Morsø Kirkehøjskole

Program efterår 2023

Onsdag den 27. september: Kresten Thue Andersen, Silkeborg 
»Fra paradis til Faustmyten – de bibelske rødder«
Hvorfor har fortællingen om en pagt med djævlen så stærke rødder i vores kul-tur? Hvor kommer historien egentlig fra? Vi skal se på djævlepagten i Paradisets have hos slangen og Eva, Jobs bog, hos Jesus i ørkenen, middelalderens helgen-legender og reformationstiden, hvor motivet får sit klare udtryk i folkebogen om Faust. En litterær klassiker og moderne fristelsesmyte, som peger frem mod vor nutid, selvom den er fra 1587. 

Onsdag den 4. oktober: Overlæge Leif Rognås, leder af HEMS, Aarhus 
»Helikoptertjenesten«
Leif Rognås fortæller om hverdagen i sit job som ambulancelæge i helikopter-tjenesten, - om responstider og det livsbekræftende i arbejdet. Det er en tjeneste, som vi her på øen nyder godt af.
Og: denne dag har Morsø Kirkehøjskole 35års jubilæum. Derfor inviteres på kaffe og wienerbrød i pausen. 

Onsdag den 11. oktober: Ejvind Thomsen, tidl. Skoleleder, Vester Jølby 
»Nordiske myter« 
Med sin formidable indlevelse og fortælleevne, vil Ejvind Thomsen fortælle fra de nordiske myter. Kan nordisk mytologi sige os noget i dag? 

Onsdag den 18. oktober Efterårsferie 

Onsdag den 25. oktober: Susanne Troelsgaard, Pastor Emerita 
»Om Hospice« 
Susanne Troelsgaard var med til at starte Hospice Limfjord i Skive. Hun vil fortælle om det at være præst på et sted, hvor livet er ved at rinde ud. 

Onsdag den 1. november: Pia Fris Laneth, forfatter og filminstruktør 
»P-piller, Papilotter og BørneParkering – og lidt om den frie abort, som jo i år har 50-års jubilæum«
En sørgmunter fortælling om P-pillen, kvinders lønarbejde og offentlig børne-pasning, der ændrede familielivet for altid. Frihed og frigørelse, jovist, men ek-sperimenter med nye kønsroller, boformer og bevidsthedsændrende stoffer, gav mange ar på sjælen, og oprøret trak også et spor af skilsmisser, sammenbrud og misbrug efter sig. 

Onsdag den 8. november: Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot i 23 år 
»Livet set med hvid-vinkel« 
Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne. Et positivt foredrag om Kurt Flem-mings eget liv, - om at få det mest eftertragtede artistjob, - om at bevare det positive, selv når døden kommer inden for døren, - og altid at skulle blive lidt bedre til den næste forestilling. 

Onsdag den 15. november: Monica Papazu, mag.art i sammenlign. litteratur 
»Krigen i Ukraine-hvad siger de vestlige kilder?« 
»Vestlige kilder« er et bredt begreb. Der findes mainstreammedier og politike-res udtalelser, men der findes også officielle dokumenter fra internationale myndigheder og analyser fra forskningsinstitutter og tænketanke, som bringer en anden forståelse af konflikten end den, som har været karakteristisk for de klassi-ske massemedier. Foredraget forsøger at nuancere billedet ved hjælp af vestlige kilder, som det brede publikum i mindre grad har haft adgang til. 

Onsdag den 22. november: Henrik Stubkjær, biskop i Viborg 
»Generalsekretær Folkekirkens Nødhjælp« 
Henrik Stubkjær vil fortælle om sin tid i Folkekirkens nødhjælp, verdensmålene, der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandt andet helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, arbejde for bæredygtighed, - i alt 17 konkrete mål. 

Onsdag den 29. november: Wannatow +1 
Sangtime. Vi får besøg af Henrik Barslev og Erik Landgrebe som udgør duoen Wannatow og Conny Cold, som +1. De kommer med egen sangbog, som de fortæller, syn-ger og spiller fra. 

 

BESTYRELSE: 
Formand: Lizette Gad Rosenberg tlf. 40 84 22 65
Næstformand: Peder Hald Jensen, tlf. 97 75 10 22
Kasserer: Mejner Aggerholm Nielsen
Endvidere: Karen Margrethe Bækhøj og Alice Hoff Hansen
Elevrepræsentanter: Keld Andersen og Martin Horsted 

Ved klaveret: Vera Wolsgård 
I køkkenet: Ida Nørgaard
Kaffe / te: 10 kr.
Halv bolle: 10 kr. 
Betaling kontant eller MobilePay 897940 

Deltagerbetaling: 250 kr. pr. semester, eller enkeltforedrag: 50 kr. Betaling kontant eller MobilePay 897940, eller Kirkehøjskolens konto: 7380 - 1083103