Lødderup Kirke

En kvaderstenskirke bygget i slutningen af 1100-tallet. Det er en af de største landsbykirker på Mors med plads til over 200 kirkegængere. Den er 35 meter lang og 10 meter bred.
Et sagn fortæller, at Harald Blåtand gik i krig mod den tyske kejser Otto den Anden. Den danske hær blev slået og trak sig op gennem Jylland til Mors. Her stod det endelige slag, som danskerne tabte, og Harald og hans mænd lod sig kristne.

Kirkens 25 m høje tårn er fra 1400-tallet og bygget i sengotisk stil. Det pyramideformede blytag er fra 1929.
De udskårne relieffer i tårnrummet, som er lavet af C.C. Stephansen i 1885, sad i altertavlen til 1947. Orgelet er et digitalt Roland 538 – opsat i 2008.
Lysekronerne fra 1927 er skænket af Johanne Overgaard fra Lødderup. Nils Anders fra Kårup har skænket kirkeskibet fra 1995.
Prædikestolen er fra 1625, mens væglysestagen er kirkens ældste fra omkring 1550.
Døbefonten er fra ca. 1200, præstestolen fra begyndelsen af 1600-tallet. Stenalteret er lige så gammelt som kirken, altertavlen er fra 1615 med et billede malet af Troels Trier, Vallekilde, i 1947.
Alterdugens kant er kniplet og skænket til kirken af Elly Thisted i 1998.

Det lille stråtækte hus udenfor diget er oprindelig en gammel hestestald. Den er genopført i 1979. Kapel- og mandskabsbygning er fra 1991.
Skulpturen på de ukendtes gravsted er lavet af stenhugger Steen Jensen, Nykøbing i 1996.

Se billeder af Lødderup Kirke her