Ind- og udmeldelse af folkekirken

Optagelse i Folkekirken finder altid sted på baggrund af dåb, enten som lille barn, ved konfirmation eller som voksen.

Ønsker man ikke længere at være medlem af Folkekirken, så underrettes sognepræsten skriftligt med angivelse af éns CPR-nummer.

Ønsker man at blive medlem igen, sker det på baggrund af ens tidligere dåb. Man skal altså ikke døbes igen.

Ønsker udøbte voksne at blive medlem af Folkekirken, sker det efter samtale(r) og dåb ved en gudstjeneste.