Navngivning via "borger.dk"

En nyfødt skal have registreret sit navn senest 6 måneder efter fødslen.

Det kan ske i forbindelse med dåb eller ved navngivning.

Ved navngivning logger en af forældrene ind på borger.dk med sit Nem ID. Under hovedfanen "Familie og børn" findes mulighed for at registrere barnets navn.

 

Navngivning ved dåb

Dåb finder normalt sted i forbindelse med en gudstjeneste. Det kan være i bopælssognet, pastoratet eller en anden kirke som forældrene har særlig tilknytning til. Ønskes dåb i en af vore kirker aftales tidspunkt med sognepræsten på tlf. 9772 1841 eller send en mail til præsten på ssu@km.dk.

Cirka 10 dage før dåben mødes forældre og præst til en dåbssamtale -- enten i hjemmet, præsteboligen eller kirken.

Ved dette møde oplyses barnets fulde navn og hvem der skal bære.

Der skal indskrives 2-5 faddere med navn og adresse. De skal være døbt med kristen dåb og have opnået konfirmationsalder, men behøver ikke være medlem af Folkekirken.