Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor.

Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. 

Der findes ikke længere en autoriseret formular til sognebåndsløsning.

Det er nok at skrive et almindeligt brev til præsten. Anmodningen skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse.

Samtidig skal det oplyses om man til næste menighedsrådsvalg vil stemme i sit bopælssogn eller i et af præstens sogne.

Find yderligere information om sognebåndsløsning på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk