Fødsel

Tillykke med barnet

Nyfødte skal fødselsregistreres i moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Er forældrene gift med hinanden, så sker det automatisk på baggrund af jordemoderens indberetning til sognet.

Ugifte mødre skal logge ind på borger.dk med Nem ID. Under hovedfanen „Familie og børn” kan en omsorgs- og ansvarserklæring registreres, så begge forældre får forældremyndighed og ansvar for barnet. 

I tvivlstilfælde, ring til sognepræsten på tlf. 9772 1841.