« Tilbage

Det begynder at blive koldt om fødderne...

Skuespiller Hans Rønne gæster Ørding med et veloplagt stykke. Han har tidligere med stor succes besøgt Ørding med Abrahams Børn. 

Han er en mand, der gennem hele sit lange liv har været tilsmilet af forsynet. Ud over et par aldersbetingede småskavanker, føler han sig stadig rimelig rask og rørig, hvorfor han ikke tidligere har skænket livets afslutning mange tanker. Men inden for det seneste år er tre af hans jævnaldrende nære venner døde. Den ene efter langvarig sygdom, den anden faldt pludselig om, den tredje skød sig af uransagelige grunde en kugle for panden.

Disse triste begivenheder sammenholdt med det faktum, at tidsskriftet Ældresagen er begyndt at dumpe ind gennem mandens brevsprække, har bevirket, at han føler et stigende behov for at forholde sig til den kendsgerning, at også han skal dø inden for en overskuelig fremtid.

Ganske vist har han ikke en formodet udløbsdato at bekymre sig om, som det var tilfældet med hans kræftsyge ven; men det er dog gået op for ham, at han befinder sig i sit livs efterår....... for det begynder at blive koldt om fødderne, og han ligger ofte vågen om natten.

Hvad vil det sige at dø? Hvad vil det sige at være død? Er det ren biologi og evig glemsel, eller er der noget mere derude? (eller derinde?) En Gud? En sjæl som forlader kroppen? Et efterliv? En opstandelse? Han er overbevist om, at en grundlæggende forudsætning hvis man ønsker at søge sandheden er, at være åben, kritisk, undersøgende og nysgerrig. Derfor lytter han interesseret til en række vidt forskellige »fagfolk«, som alle har døden tæt inde på livet.

Hans egen læge, hans alvorligt syge ven, patologen fra hospitalet, ateisten fra busreklamerne, hans clairvoyante underbo, den lokale præst.... og sidst men ikke mindst naboens lille pige, som lige har begravet sin elskede kat.

Han drømmer om at forsone sig med tanken om at ophøre, således at han fortrøstningsfuldt og med sindsro - og med humoren i behold - kan give sig hen til de sidste kapitler i sit liv og til den udfasning, som en aldring ubønhørligt vil medføre.

Entre og kaffe: 50 kr. - Arr. Ljørslev og Ørding menighedsråd, Aktivitetshuset og Beboerforeningen.