Konfirmationsforberedelse

LØDDERUP KIRKE OG KONFIRMANDSTUE - INDMARKEN 4

Konfirmationsforberedelsen i pastoratet begynder tirsdag d. 25. oktober kl. 8.00-9.35 efter efterårsferien. Der er heldagsundervisning tirsdag d. 1. november. Forberedelsen genoptages efter nytår tirsdag d. 10. januar 2023 frem til og med d. 18. april. 

Konfirmationerne i Lødderup og Ørding finder som vanligt sted første og anden søndag i maj.

Inden konfirmanderne i 7. klasse begynder deres forberedelse, vil mini-konfirmanderne være godt i gang. Der går indbydelse ud til hjemmene ved skoleårets begyndelse.