« Tilbage

Menighedsrådsvalg 2024

Denne aften skal der være valgforsamling. Her afgøres det, hvem der kommer ind i de nye råd.

Nærmere sted og tid for Valgforsamling følger både i Ugeavisen og på hjemmesiden.

Følg med i nyheder hen over sommeren. Næste nummer af Kirkebladet vil naturligt være præget af det kommende valg. Allerede nu kan vi dog lække den teaser, at det kommende råd og præstegårdsudvalget skal beskæftige sig med præsteboligens fremtid på Indmarken 4. Huset blev bygget i 1973. Hvad skal der ske med huset? Det kalder på forbedring og opdatering, måske ligefrem på nybyg. Taget er ganske nedslidt. Det skal det kommende råd være med til at sætte sit fingeraftryk på. En ikke uvæsentlig drøftelse af rammerne for det kirkelige liv for den næste generation. Intet er besluttet. Der er forskellige bolde i luften. Skal vi have et sognehus i tilknytning til Lødderup Kirke?